Basoda MP Bharat

      Updated
27 July 2022

  जनपद अध्यक्ष बासौदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश की सूची

जनपद अध्यक्ष बासौदा सूची
Year  Zila panchayat  Janpat panchayat adhyaksh  Winner   Gender  Party
  Vidisha  Basoda  Prahlad Singh Raghuwanshi  M INC
  Vidisha  Basoda        
  Vidisha  Basoda  Reena Govind Patel   
2015  Vidisha  Basoda  Anjali Manoj Yadav  BJP 
2022  Vidisha  Basoda  Nitu Dipendra Raghuwanshi  INC