Basoda MP Bharat

      Updated
01 November 2018

  बासौदा विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद

बासौदा विदिशा रायसेन सांसद
Cl.  Lok Sabha  Duration  Name of M.P.  Party
Fourth 1967-71 Pandit Shiv Sharma Bharatiya Jana Sangh
Fifth 1971-77 Ramnath Goenka Bharatiya Jana Sangh
Sixth 1977-80 Raghav Ji Janata Party
Seventh 1980-84 Pratap Bhanu Sharma Indian National Congress(Indira)
Eighth 1984-89 Pratap Bhanu Sharma Indian National Congress(Indira)
  Ninth 1989-91 Raghav Ji Bharatiya Janata Party
  Tenth 1991-91 Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Janata Party
1991-96 Shivraj Singh Chouhan Bharatiya Janata Party
Eleventh 1996-98 Shivraj Singh Chouhan Bharatiya Janata Party
Twelfth 1998-99 Shivraj Singh Chouhan Bharatiya Janata Party
Thirteenth 1999-2004 Shivraj Singh Chouhan Bharatiya Janata Party
Fourteenth 2004-06 Shivraj Singh Chouhan Bharatiya Janata Party
2006-09 Rampal Singh Bharatiya Janata Party
Fifteenth 2009-14 Sushma Swaraj Bharatiya Janata Party
Sixteenth 2014-Incumbent Sushma Swaraj Bharatiya Janata Party